BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG CHO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Company: Công ty kiểm soát côn trùng Việt Nam
Category: BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Location:  10 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Cầu Giấy Hà Nội
Date: 09/2015- 07/2016 , 08/2017, 05/2018
Hotline:0983.828.393
Top